Belgium (Subscribe)

Links

Cyriax Orthopaedic Medicine popular

Course in orthopaedic medicine, demonstrating clinical diagnosis of shoulder lesions, examination techniques, interpretation and treatment with Cyriax massage, manipulation and infiltrations of the rotator cuff

Review It Rate It Bookmark It

Chirurgie-orthopédique.be

Techniques de pointes et évolutions récentes en chirurgie orthopédique. Chirurgie orthopédique en Belgique - The Belgian Orthopaedic Surgery.

Review It Rate It Bookmark It

info-orthopedie.be

(Belgian) Op onze site kan u alle informatie terugvinden omtrent activiteiten binnen het orthopedisch vakgebied in België. Het is hierbij onze bedoeling u een zo volledig mogelijke kalender te presenteren, zodat u geen enkele gelegenheid meer hoeft te missen! U kan steeds een activiteit (voordracht, seminarie, congres, etc) aan onze kalender toevoegen!

Review It Rate It Bookmark It

Orthopedie DE RIJCKER Geert - Gent

Orthepische Technieken : prothesen - orthesen - bandagisterie - rolstoelen - revalidatie - thuiszorg

Review It Rate It Bookmark It